You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > strange character (po posledním aktualizaci)

strange character (po posledním aktualizaci)

Goto Page: Previous1 2

#11 Re: strange 俰؃ character (po posledním aktualizaci)

Posted by: hansercz | Date: 2021-07-29 08:21 | IP: IP Logged

Chci jen potvrdit, že po aktualizaci na 5.0.7 se situace zlepšila - chybné znaky už jsem nezaregistroval a celkově mi přijde PSPad stabilnější.

Jen při zavírání programu vše skončí terminální chybou a neuloží se nastavení velikosti písma - což je dost otravné:

Exception class: EStringListError
Exception address: 0000000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack list, generated 29/07/2021 10:20:54
[0000000000867061] JclDebug.TJclStackInfoList.Create (Line 5509, "JclDebug.pas" + 34) + $0
[0000000000866BA8] JclDebug.JclCreateStackList (Line 5351, "JclDebug.pas" + 1) + $3F
[0000000000866B16] JclDebug.DoExceptionStackTrace (Line 5292, "JclDebug.pas" + 20) + $15
[0000000000869102] JclDebug.DoExceptNotify (Line 6741, "JclDebug.pas" + 7) + $0
[00000000008568D5] JclHookExcept.TNotifierItem.DoNotify (Line 272, "JclHookExcept.pas" + 5) + $11
[0000000000856B1B] JclHookExcept.DoExceptNotify (Line 339, "JclHookExcept.pas" + 13) + $2B
[0000000000856C75] JclHookExcept.HookedRaiseException (Line 381, "JclHookExcept.pas" + 14) + $0
[0000000000411D73] System.@RaiseAtExcept + $103
[000000000086FB06] FastIniFile.TIniItems.Error (Line 1414, "FastIniFile.pas" + 2) + $0
[000000000086FB4B] FastIniFile.TIniItems.Error (Line 1419, "FastIniFile.pas" + 1) + $1E
[000000000087056A] FastIniFile.TIniItems.Insert (Line 1726, "FastIniFile.pas" + 2) + $0
[000000000086F5A3] FastIniFile.TIniItems.AppendIdent (Line 1262, "FastIniFile.pas" + 12) + $0
[000000000087050D] FastIniFile.TIniItems.IndexOfIdent (Line 1707, "FastIniFile.pas" + 45) + $14
[0000000000872DCF] FastIniFile.TFastIniFile.WriteString (Line 2773, "FastIniFile.pas" + 21) + $13
[00000000005BE218] System.IniFiles.TCustomIniFile.WriteInteger + $48
[0000000000B73760] uParams.TPSPadParam.WriteParams (Line 1217, "uParams.pas" + 320) + $0
[0000000000D6BC2E] uMain.TfPSPad.FormCloseQuery (Line 2659, "uMain.pas" + 152) + $0
[00000000007B1710] Vcl.Forms.TCustomForm.CloseQuery + $70
[00000000007B15F5] Vcl.Forms.TCustomForm.Close + $35
[00000000007AFA89] Vcl.Forms.TCustomForm.WMClose + $9
[0000000000410025] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FD8F0] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000804B50] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007AA8FE] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[0000000000803CCC] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[000000000055B6D6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFBE577E858] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFBE577E3DC] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFBE5790BC3] Unknown function at SendMessageTimeoutW + $143
[00007FFBE5A90C54] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFBE31F1124] NtUserMessageCall + $14
[00007FFBE577CAF5] Unknown function at GetWindowTextW + $805
[00007FFBE577C2AF] Unknown function at IsIconic + $BF
[00007FFBE0349722] Unknown function at GetUserColorPreference + $1272
[00007FFBE0363482] Unknown function at + $492
[00007FFBE034B809] Unknown function at IsCompositionActive + $1FB9
[00007FFBE034B271] Unknown function at IsCompositionActive + $1A21
[00007FFBE577C7E3] Unknown function at GetWindowTextW + $4F3
[00007FFBE579FBCF] Unknown function at DefFrameProcW + $FF
[00007FFBE579FAE8] DefFrameProcW + $18
[00000000007ADD42] Vcl.Forms.TCustomForm.DefaultHandler + $62
[0000000000807D97] Vcl.Controls.TWinControl.WMSysCommand + $C7
[00000000007AFBBE] Vcl.Forms.TCustomForm.WMSysCommand + $7E
[0000000000D986C9] uMain.TfPSPad.WMSysCommand (Line 14309, "uMain.pas" + 31) + $0
[0000000000410025] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FD8F0] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000804B50] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007AA8FE] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[0000000000803CCC] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[000000000055B6D6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFBE577E858] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFBE577E3DC] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFBE5790BC3] Unknown function at SendMessageTimeoutW + $143
[00007FFBE5A90C54] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFBE31F1124] NtUserMessageCall + $14
[00007FFBE577CAF5] Unknown function at GetWindowTextW + $805
[00007FFBE577C2AF] Unknown function at IsIconic + $BF
[00007FFBE0349722] Unknown function at GetUserColorPreference + $1272
[00007FFBE03633D7] Unknown function at + $3E7
[00007FFBE034B809] Unknown function at IsCompositionActive + $1FB9
[00007FFBE034B271] Unknown function at IsCompositionActive + $1A21
[00007FFBE577C7E3] Unknown function at GetWindowTextW + $4F3
[00007FFBE579FBCF] Unknown function at DefFrameProcW + $FF
[00007FFBE579FAE8] DefFrameProcW + $18
[00000000007ADD42] Vcl.Forms.TCustomForm.DefaultHandler + $62
[00000000007FE233] Vcl.Controls.TControl.WMNCLButtonDown + $23
[00000000007AF577] Vcl.Forms.TCustomForm.WMNCLButtonDown + $C7
[0000000000410025] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FD8F0] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000804B50] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007AA8FE] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[0000000000803CCC] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[000000000055B6D6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFBE577E858] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFBE577E299] Unknown function at DispatchMessageW + $259
[00000000007B9063] Vcl.Forms.TApplication.ProcessMessage + $133
[00000000007B90D8] Vcl.Forms.TApplication.HandleMessage + $18
[00000000007B9526] Vcl.Forms.TApplication.Run + $E6
[0000000000DB9C2C] PSPad.PSPad (Line 120, "" + 57) + $0
[00007FFBE4E77034] BaseThreadInitThunk + $14
[00007FFBE5A42651] RtlUserThreadStart + $21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Program : C:\Program Files\PSPad editor\PSPad.exe 5.0.7 (659)
System : Windows 10 Home Edition x64, Version: 10.0, Build: 4A63,
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz, 1990 MHz MMX
Display : 3840x2160 pixels, 32 bpp PPI: 192
Skin : Windows
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Active Controls Hierarchy:
TPSSynEdit "FEditor1"
TfChildEdit "fEdit_O29286822"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Options: Reply | Quote | Up ^


Goto Page: Previous1 2

Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2024 Jan Fiala, Hosted by Webhosting TOJEONO.CZ, design by WebDesign PAY & SOFT, code Petr Dvořák, Privacy policy and GDPR