You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Re: Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

#1 Soubor=2C_PSPad_otev=C3=ADr=C3=A1_v_HEX_editoru

Posted by: michal.kolesa | Date: 2012-12-11 13:50 | IP: IP Logged

--=_334b1e2d2e6555ca1e550c5e=a3dd9f20-7b9b-55a2-8a76-93a11a708cd1_=
Content-Type: text/plain;
charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=0A=
P=C5=99ijkl=C3=A1d=C3=A1m probl=C3=A9mov=C3=BD soubor, kter=C3=BD PSPad ze=
z=C3=A1hadn=C3=A9ho d=C5=AFvodu otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX =0A=
editoru=0A=
=0A=
=C2=A0=0A=
=0A=
Kdy vyjde nov=C3=A1 verze s opravou ?=0A=
=0A=
=C2=A0=0A=
=0A=
Jde n=C4=9Bjak re=C5=BEim HEX p=C5=99epnout na text/plain ?=0A=
=0A=
-- =0A=
S pozdravem=0A=
=0A=
Michal Kolesa=0A=
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''=0A=
Home Page (nov=C3=BD design): michalkolesa.funsite.cz
(http://michalkolesa.funsite.cz)=0A=
=0A=
Soukrom=C3=A9 (osobn=C3=AD) zejm=C3=A9na webov=C3=A9 projekty a =C5=A1koln=
=C3=AD prace:=0A=
michalkolesa.funsite.cz
y-=0A=
michal-kolesa.php=0A=
(http://michalkolesa.funsite.cz/skolni-prace-soukrome-osobni-webove-projek=
ty-michal-kolesa.php)=0A=
--=_334b1e2d2e6555ca1e550c5e=a3dd9f20-7b9b-55a2-8a76-93a11a708cd1_=
Content-Type: text/html;
charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html><body><p>P=C5=99ijkl=C3=A1d=C3=A1m probl=C3=A9mov=C3=BD soubor, kter=
=C3=BD PSPad ze z=C3=A1hadn=C3=A9ho d=C5=AFvodu otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX ed=
itoru</p><p>&nbsp;</p><p>Kdy vyjde nov=C3=A1 verze s opravou ?</p><p>&nbsp=
;</p><p>Jde n=C4=9Bjak re=C5=BEim HEX p=C5=99epnout na text/plain ?<br><br=
>-- <br>S pozdravem<br><br>Michal Kolesa<br>''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''<br>Hom=
e Page (nov=C3=BD design): <a href=3D"http://michalkolesa.funsite.cz">http=
://michalkolesa.funsite.cz</a><br><br>Soukrom=C3=A9 (osobn=C3=AD) zejm=
=C3=A9na webov=C3=A9 projekty a =C5=A1koln=C3=AD prace:<br><a href=3D"http=
://michalkolesa.funsite.cz/skolni-prace-soukrome-osobni-webove-projekty-mi=
chal-kolesa.php">michalkolesa.funsite.cz
ni-webove-projekty-michal-kolesa.php</a></p></body></html>=
--=_334b1e2d2e6555ca1e550c5e=a3dd9f20-7b9b-55a2-8a76-93a11a708cd1_=--

--
S pozdravem

Michal Kolesa
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''
michalkolesa.funsite.cz je psán v PSPadu)

Options: Reply | Quote | Up ^


#2 Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: michal.kolesa | Date: 2012-12-11 14:15 | IP: IP Logged

napisi to bez diakritiky=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
Soubor se mi otevre v HEXu, ale ja chci text/plain=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
Kdy vyjde opravena verze PSPadu ?=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
Jde z HEXu prepnout na Text/Plain ?=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
-- =0A=
=0A=
S pozdravem=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
Michal Kolesa=0A=
=0A=
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''=0A=
=0A=
Home Page (nov=C3=BD design): michalkolesa.funsite.cz
=0A=
=0A=
=0A=
Soukrom=C3=A9 (osobn=C3=AD) zejm=C3=A9na webov=C3=A9 projekty a =C5=A1koln=
=C3=AD prace:=0A=
=0A=
michalkolesa.funsite.cz
y-=0A=
michal-kolesa.php=0A=
=0A=
=0A=
---------- P=C5=AFvodn=C3=AD zpr=C3=A1va ----------=0A=
=0A=
Od: Michal Kolesa <''.phorum_html_encode('czechforum@pspad.com').''>=0A=
=0A=
Datum: 11. 12. 2012=0A=
=0A=
P=C5=99edm=C4=9Bt: Soubor=3D2C PSPad otev=3DC3=3DADr=3DC3=3DA1 v HEX edito=
ru [59965]=0A=
=0A=
=0A=
"--=3D_334b1e2d2e6555ca1e550c5e=3Da3dd9f20-7b9b-55a2-8a76-93a11a708cd1_=3D=
=0A=
=0A=
Content-Type: text/plain;=0A=
=0A=
charset=3Dutf-8=0A=
=0A=
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
=3D0A=3D=0A=
=0A=
P=3DC5=3D99ijkl=3DC3=3DA1d=3DC3=3DA1m probl=3DC3=3DA9mov=3DC3=3DBD soubor,=
kter=3DC3=3DBD PSPad ze=3D=0A=
=0A=
z=3DC3=3DA1hadn=3DC3=3DA9ho d=3DC5=3DAFvodu otev=3DC3=3DADr=3DC3=3DA1 v HE=
X =3D0A=3D=0A=
=0A=
editoru=3D0A=3D=0A=
=0A=
=3D0A=3D=0A=
=0A=
=3DC2=3DA0=3D0A=3D=0A=
=0A=
=3D0A=3D=0A=
=0A=
Kdy vyjde nov=3DC3=3DA1 verze s opravou ?=3D0A=3D=0A=
=0A=
=3D0A=3D=0A=
=0A=
=3DC2=3DA0=3D0A=3D=0A=
=0A=
=3D0A=3D=0A=
=0A=
Jde n=3DC4=3D9Bjak re=3DC5=3DBEim HEX p=3DC5=3D99epnout na text/plain ?=3D=
0A=3D=0A=
=0A=
=3D0A=3D=0A=
=0A=
-- =3D0A=3D=0A=
=0A=
S pozdravem=3D0A=3D=0A=
=0A=
=3D0A=3D=0A=
=0A=
Michal Kolesa=3D0A=3D=0A=
=0A=
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''=3D0A=3D=0A=
=0A=
Home Page (nov=3DC3=3DBD design): michalkolesa.funsite.cz
=0A=
(http://michalkolesa.funsite.cz=3D0A=3D)=0A=
=0A=
(http://michalkolesa.funsite.cz)=3D0A=3D(http://michalkolesa.funsite.cz)=
=3D0A=3D)=0A=
=0A=
=3D0A=3D=0A=
=0A=
Soukrom=3DC3=3DA9 (osobn=3DC3=3DAD) zejm=3DC3=3DA9na webov=3DC3=3DA9 proje=
kty a =3DC5=3DA1koln=3D=0A=
=0A=
=3DC3=3DAD prace:=3D0A=3D=0A=
=0A=
michalkolesa.funsite.cz
=3D=0A=
(http://michalkolesa.funsite.cz/skolni-prace-soukrome-osobni-webove-projek=
t=3D)=0A=
=0A=
y-=3D0A=3D=0A=
=0A=
michal-kolesa.php=3D0A=3D=0A=
=0A=
(http://michalkolesa.funsite.cz/skolni-prace-soukrome-osobni-webove-projek=
=3D=0A=
(http://michalkolesa.funsite.cz/skolni-prace-soukrome-osobni-webove-projek=
=3D)=0A=
=0A=
ty-michal-kolesa.php)=3D0A=3D=0A=
=0A=
--=3D_334b1e2d2e6555ca1e550c5e=3Da3dd9f20-7b9b-55a2-8a76-93a11a708cd1_=3D=
=0A=
=0A=
Content-Type: text/html;=0A=
=0A=
charset=3Dutf-8=0A=
=0A=
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
<html><body><p>P=3DC5=3D99ijkl=3DC3=3DA1d=3DC3=3DA1m probl=3DC3=3DA9mov=3D=
C3=3DBD soubor, kter=3D=0A=
=0A=
=3DC3=3DBD PSPad ze z=3DC3=3DA1hadn=3DC3=3DA9ho d=3DC5=3DAFvodu otev=3DC3=
=3DADr=3DC3=3DA1 v HEX ed=3D=0A=
=0A=
itoru</p><p>&nbsp;</p><p>Kdy vyjde nov=3DC3=3DA1 verze s opravou ?</p><p>&=
nbsp=3D=0A=
=0A=
;</p><p>Jde n=3DC4=3D9Bjak re=3DC5=3DBEim HEX p=3DC5=3D99epnout na text/pl=
ain ?<br><br=3D=0A=
=0A=
>-- <br>S pozdravem<br><br>Michal Kolesa<br>''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''<br>Hom=
=3D=0A=
=0A=
e Page (nov=3DC3=3DBD design): <a href=3D3D"http://michalkolesa.funsite.cz=
=0A=
(http://michalkolesa.funsite.cz)">http=3D=0A=
=0A=
://michalkolesa.funsite.cz</a(http:////michalkolesa.funsite.cz&lt;/a)><br>=
<=0A=
br>Soukrom=3DC3=3DA9 (osobn=3DC3=3DAD) zejm=3D=0A=
=0A=
=3DC3=3DA9na webov=3DC3=3DA9 projekty a =3DC5=3DA1koln=3DC3=3DAD prace:<br=
><a href=3D3D"http=3D=0A=
=0A=
://michalkolesa.funsite.cz/skolni-prace-soukrome-osobni-webove-projekty-mi=
=3D=0A=
(http:////michalkolesa.funsite.cz/skolni-prace-soukrome-osobni-webove-proj=
ekty-mi=3D)=0A=
=0A=
chal-kolesa.php">michalkolesa.funsite.cz
=3D=0A=
(http://michalkolesa.funsite.cz/skolni-prace-soukrome-osob=3D)=0A=
=0A=
ni-webove-projekty-michal-kolesa.php</a></p></body></html>=3D=0A=
=0A=
--=3D_334b1e2d2e6555ca1e550c5e=3Da3dd9f20-7b9b-55a2-8a76-93a11a708cd1_=3D-=
-=0A=
=0A=
-- =0A=
=0A=
P=C5=99=C3=ADsp=C4=9Bvek zasl=C3=A1n emailem. <forum.pspad.com
.php?1,59965,59965=0A=
(http://forum.pspad.com/read.php?1,59965,59965)>=0A=
=0A=
PSPad freeware editor www.pspad.com)"=

--
S pozdravem

Michal Kolesa
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''
michalkolesa.funsite.cz je psán v PSPadu)

Options: Reply | Quote | Up ^


#3 Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: pspad | Date: 2012-12-11 14:44 | IP: IP Logged

Pokud se soubor otevre primo v HEXa editoru, nejde prepnout do textu, protoze hrozi ztrata znaku.
Tu prisernost po tobe lustit nebudu. Zkus pouzit nejakeho normalniho postovniho klienta a ne tu prisernost.

Options: Reply | Quote | Up ^


#4 Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: michal.kolesa | Date: 2012-12-11 15:00 | IP: IP Logged

Nemam postovniho klienta - pouzivam webove rozhranni seznamu emailu

Quote:
Pokud se soubor otevre primo v HEXa editoru, nejde prepnout do textu,protoze hrozi ztrata znaku.

Tu prisernost po tobe lustit nebudu. Zkus pouzit nejakeho normalniho postovniho klienta a ne tu prisernost

--
S pozdravem

Michal Kolesa
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''
michalkolesa.funsite.cz je psán v PSPadu)

Edited 1 time(s). Last edit at 2012-12-11 15:56 by michal.kolesa.

Options: Reply | Quote | Up ^


#5 Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: pspad | Date: 2012-12-11 15:02 | IP: IP Logged

Tim hur.
Takto dopadaji tve dnesni maily.
Takze prosim pokud nejsi schopny pouzit nejaky normalni webmail, nepis.

michal.kolesa:
Nemam postovniho klienta - pouzivam webove rozhranni seznamu emailu=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
-- =0A=
=0A=
S pozdravem=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
Michal Kolesa=0A=
=0A=
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''=0A=
=0A=
Home Page (nov=C3=BD design): michalkolesa.funsite.cz
=0A=
=0A=
=0A=
Soukrom=C3=A9 (osobn=C3=AD) zejm=C3=A9na webov=C3=A9 projekty a =C5=A1koln=
=C3=AD prace:=0A=
=0A=
michalkolesa.funsite.cz
y-=0A=
michal-kolesa.php=0A=
=0A=
=0A=
---------- P=C5=AFvodn=C3=AD zpr=C3=A1va ----------=0A=
=0A=
Od: Jan Fiala <''.phorum_html_encode('czechforum@pspad.com').''>=0A=
=0A=
Datum: 11. 12. 2012=0A=
=0A=
P=C5=99edm=C4=9Bt: Re: Soubor=3D2C PSPad otev=3DC3=3DADr=3DC3=3DA1 v HEX e=
ditoru [59967]=0A=
=0A=
=0A=
"Pokud se soubor otevre primo v HEXa editoru, nejde prepnout do textu, =
=0A=
protoze=0A=
=0A=
hrozi ztrata znaku.=0A=
=0A=
Tu prisernost po tobe lustit nebudu. Zkus pouzit nejakeho normalniho =
=0A=
postovniho=0A=
=0A=
klienta a ne tu prisernost.=0A=
=0A=
=0A=
=0A=
-- =0A=
=0A=
<forum.pspad.com
(http://forum.pspad.com/read.php?1,59965,59967)>=0A=
=0A=
PSPad freeware editor www.pspad.com)"=

Options: Reply | Quote | Up ^


#6 Re: Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: michal.kolesa | Date: 2012-12-11 15:15 | IP: IP Logged

Seznam email pouzivam uz asi 2 nebo 3 roky. Seznam nasadil novou verzi webemailu a uz ji mam taky nejak pres trictvrte roku

Jsem ochoten jim napsat na technickou podporu Seznamu, napiste mi co jim napsat, vubec nevim v cem je problem.

Neni problem ve foru, ze je stare ?

Muzete z emailu ve foru vytahnout hlavicku a kouknout se na kodovani ?

Quote:
"Tim hur.
Takto dopadaji tve dnesni maily.
Takze prosim pokud nejsi schopny pouzit nejaky normalni webmail, nepis.

--
S pozdravem

Michal Kolesa
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''
michalkolesa.funsite.cz je psán v PSPadu)

Edited 1 time(s). Last edit at 2012-12-11 15:53 by michal.kolesa.

Options: Reply | Quote | Up ^


#7 Re: Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: Vany | Date: 2012-12-11 15:37 | IP: IP Logged

pak je tu varianta psát přímo na stránkách tohoto fórawinking smiley
forum.pspad.com

--
Vany
(PSPad 5.0.7 (705) x32, W10h/p x64 en/cs)

Options: Reply | Quote | Up ^


#8 Re: Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: michal.kolesa | Date: 2012-12-11 15:54 | IP: IP Logged

Tak posledni email jsem z editoval.

Opravím i ostatní pokud půjdou

--
S pozdravem

Michal Kolesa
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''
michalkolesa.funsite.cz je psán v PSPadu)

Edited 2 time(s). Last edit at 2012-12-11 15:57 by michal.kolesa.

Options: Reply | Quote | Up ^


#9 Re: Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: michal.kolesa | Date: 2012-12-11 16:27 | IP: IP Logged

Podle technické podpory Seznamu je problém ve Foru, že nedokáže rozkodovat HTML zprávu.

Takže pan Fiala, dlužíte mi omluvu, protože problém není na mé straně smiling smiley

--
S pozdravem

Michal Kolesa
''.phorum_html_encode('michal.kolesa@seznam.cz').''
michalkolesa.funsite.cz je psán v PSPadu)

Options: Reply | Quote | Up ^


#10 Re: Re: Re: Soubor=2C PSPad otev=C3=ADr=C3=A1 v HEX editoru

Posted by: pspad | Date: 2012-12-11 21:37 | IP: IP Logged

Do dnešního dne jsi žádný problém neměl.
Na fóru PSPadu se nic nezměnílo.
Z toho vyplývá, že je problém v kódování zprávy na seznamu, kde zase něco zmastili.

Options: Reply | Quote | Up ^


Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2021 Jan Fiala, Hosted by Webhosting TOJEONO.CZ, design by WebDesign PAY & SOFT, code Petr Dvořák, Privacy policy and GDPR