You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Formátování odstavců a členicí znaménka.

Formátování odstavců a členicí znaménka.

#1 Formátování odstavců a členicí znaménka.

Posted by: pursulus | Date: 2021-01-13 13:54 | IP: IP Logged

Používám Pspad V4.6.2, nicméně nedomnívám se, že níže popsaná chyba byla později opravena.

Chování Pspadu při zformátování odstavce je takové, že zalamuje řádky tak, že poslední znak po zalomení může být nejvýše ve sloupci o 2 menším, než na kolik je nastaveno zarovnání pravého okraje. Už to je dost podivné chování, ale smířil jsem se s tím. (Příklad: Mám nastaven pravý okraj na 39, a text končí po zalomení ve sloupci 37 nebo menším.)

Nedávno jsem však přišel na to, že je-li na o 1 menším sloupci, než je nastaven pravý okraj, znak tečka, čárka nebo pravá kulatá závorka, slovo, ku kterému jeden z těch znaků je připojen, se nezalomí na další řádek (jako tomu je u všech dalších členicích znamének, nebo písmen či číslic), nýbrž zůstane na stávajícím řádku, přičemž na řádku pod ním se vytvoří mezera v prvním sloupci.

To ovšem znesnadňuje práci s textem, proto na to upozorňuji. Není-li toto chování nějakou manýrou tvůrce, bylo by dobré, opravit to. (Jináč, Pspad je velmi dobrý, a svět se točí dál i bez správné a dotažené podpory kódové stránky Kameničtí.)

Options: Reply | Quote | Up ^


#2 Re: Formátování odstavců a členicí znaménka.

Posted by: pspad | Date: 2021-01-13 14:05 | IP: IP Logged

Tohle jsem neměnil, protože nikdo neřekl, že je tam něco špatně.
Bylo by možné připravit nějaký ukázkový TXT soubor a popsat případy?
Urychlilo by to testování, kdy bych musel hledat případy a mohlo y se stát, že bych na něco zapomněl a opravoval to pak na několikrát.

Options: Reply | Quote | Up ^


#3 Re: Formátování odstavců a členicí znaménka.

Posted by: pursulus | Date: 2021-01-13 14:58 | IP: IP Logged

Můj testovací soubor (řádky nezformátovány). Jde o jeden odstavec níže. Je třeba nastavit zarovnání pravého okraje na 39. Potom se po provedení příkazu zformátuj odstavec chyba ukáže (slovo se závorkou zůstane viset na řádku, o řádek níž v prvním sloupci vznikne mezera). Místo závorky jsem zadával různé členicí znaky,
popisovanou chybu to dělalo pouze u tří znaků, a to čárky, středníku a pravé kulaté závorky. Za další, popisovanou chybu to nedělá pouze u nastavení pravého okraje na 39, na tom nezáleží, stejnou chybu to udělá (s upraveným textem) při kterékoli šířce nastavení zalomení textu.

Zvětšení a viditelnost a podkladu-map na GPSVisualizeru. Viditelnost podkladu map při různém přiblížení v GPS Visualizeru. Dále je a v koncovém) zvláště pak neradličném řijímání, zapsáno cosi o houbdnění a troubdnění.

Options: Reply | Quote | Up ^


#4 Re: Formátování odstavců a členicí znaménka.

Posted by: pspad | Date: 2021-01-25 19:47 | IP: IP Logged

Děkuji za příklad, opraveno. Dostupné to bude v dalším developer buildu

Options: Reply | Quote | Up ^


#5 Re: Formátování odstavců a členicí znaménka.

Posted by: pursulus | Date: 2021-01-27 18:38 | IP: IP Logged

Děkuji za všechny; rád bych PSPad podpořil, ale jsem v exekuci a bez účtu, takže to nechávám na jiných. Ať se daří.

Options: Reply | Quote | Up ^


Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2021 Jan Fiala, Hosted by Webhosting TOJEONO.CZ, design by WebDesign PAY & SOFT, code Petr Dvořák, Privacy policy and GDPR