You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > ASCII Tabulka

ASCII Tabulka

#1 ASCII Tabulka

Posted by: stepanh | Date: 2020-02-07 10:24 | IP: IP Logged

Dobrý den,
mám několik poznámek k ASCII Tabulce. Vzhledem k množství je pro lepší orientaci očísluji.

1.) Ve spodní části ASCII Tabulky je tlačítko "Single", které vygeneruje HTML stránku s vybranou znakovou sadou pro tisk. Bylo by možné upravit název tlačítka tak, aby lépe korespondoval s funkcí, kterou dělá (Například "Export", "Export ASCII" či "Tisk", "Tisk ASCII",...)?

2.) Po ukončení PSPad a novém otevření je původně otevřený nástroj ASCII Tabulka skryt, tedy ten, kdo často používá ASCII Tabulku, musí po každém spuštění PSPad znovu ASCII Tabulku otevírat.

3.) S prvním otevřením ASCII Tabulky se nastaví znaková sada "ANSI Arabic (1256)" a je třeba zamýšlenou, chtěnou, znakovou sadu ručně vyhledávat v seznamu. Vzhledem k tomu, že aktuálně existuje funkce vyhledání znaku při kliknutí(či poklepání) do status baru na znak, pokud v dané znakové sadě hledaný znak existuje, je jasné, že znaková sada musí zůstat tak jak je navolená a bylo by proti stávající funkci, kdyby se znaková sada změnila při poklepání na znak do status baru nebo při otevření souboru.

Prosím o zvážení, zda by bylo možné vytvořit funkci (Např. tlačítko "Aktuální" či "Dle souboru",... vedle stávajícího tl. "Single" pod ASCII Tabulkou.), která by nastavila znakovou sadu v ASCII Tabulce dle znakové sady, ve které je editován soubor.

To by umožnilo rychlé ruční přepínání znakových sad v ASCII Tabulce dle aktuální znakové sady souboru a zároveň by to nezasahovalo do stávající funkce poklepání do status baru na znak a hledání znaku ve zvolené znakové sadě.

4.) Jako poslední, čistě kosmetickou věcí, je řazení znakových sad v ASCII Tabulce, které jsou v některých místech neuspořádané, viz ANSI Arabic, Baltic, Central, Western, Cyrilic,..., OEM Icelandic, Latin 2, Modern Greek, Latin 1, Nordic,...

Options: Reply | Quote | Up ^


#2 Re: ASCII Tabulka

Posted by: pspad | Date: 2020-02-07 10:40 | IP: IP Logged

Dobrý den

1. Tohle jsem zjistil před pár dny. Když spustíte ASCII tabulku, tak je
tam print, až po změně znakové sady se zobrazí "Single". To samozřejmě
opravím.

2. Tohle by se realizovat dalo, jen to je další věc, která bude brzdit
start.

3. V menu kódování si přes položku upravit seřaďte stránky tak, jak vám
vyhovují. Pokud nahoru dáte ANSI CP1250, pak se tato stránka nabídne i
v ASCII tabulce jako přednastavená

3 dodatek. Tohle není problém.

4. viz 3.

Options: Reply | Quote | Up ^


#3 Re: ASCII Tabulka

Posted by: stepanh | Date: 2020-02-07 12:50 | IP: IP Logged

1.) OK.

2.) Pokud by to byl problém, pak není nezbytně nutné.
Na mém PC se PSPad spouští svižně a ASCII Tabulka se otevírá ihned, ale chápu, že spousta uživatelů má počítače a notebooky, kde to může dělat problém. Dle mého názoru však bude zobrazení ASCII Tabulky zpomalovat mnohonásobně méně než Průzkumník kódu v závislosti na velikosti souboru, který Průzkumník kódu parsuje...

3.) "Dodatek" je právě TEN problém, kterého se tento bod týká. Píšete, že to problém není, takže bude-li v budoucnu doplněno, myslím, že nejen já budu rád... Děkuji.
Pořadí a nastavení výchozí znakové sady v ASCII Tabulce není pro tento bod podstatný. Vždy bude existovat jen jedna výchozí znaková sada, ze které se pak v případě potřeby bude nutné přepínat do jiných sad.

4.) Děkuji.

Options: Reply | Quote | Up ^


#4 Re: ASCII Tabulka

Posted by: pspad | Date: 2020-02-07 13:19 | IP: IP Logged

Pokud si date jako první kódování nejpoužívanější kodovou stránku, tak se nebude jsko výchozí otevírat arabská

Options: Reply | Quote | Up ^


Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2022 Jan Fiala, Hosted by Webhosting TOJEONO.CZ, design by WebDesign PAY & SOFT, code Petr Dvořák, Privacy policy and GDPR