You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Průzkumník kódu - switches, ifs

Průzkumník kódu - switches, ifs

#1 Průzkumník kódu - switches, ifs

Posted by: 4ever | Date: 2016-04-13 07:52 | IP: IP Logged

Je to dobrá věc, ale schází mi tam strom volání funkcí. Myslím že by to bylo velmi užitečné. Zkoušel jsem se dívat na php soubor a vše co tam vidím jsou definované funkce, includes, variables, defines. function calls tam ale schází. Proto se ze stromu nedá poznat co asi dělá soubor.

Dále bych tam přidal switches, jestli by to šlo a něčemu pomohlo. Máš například soubor send.php s definovaným blockem switch. Ten se dotazuje na typ akce. Podle typu akce se pak může volat funkce která vytvoří formulář pro poslání emailu, zprávy nebo zpracuje požadavek na odeslání emailu nebo zprávy. Jinak většina kódu co je tom souboru je nezachycená ve stromu...

Dále by se snad hodilo udělat strukturu if bloků (if else). Pozor: php umí používat taky syntaxy if(): else: endif; nejen if () else {}. A switch():.. endswitch; nejen switch(){}.

Možná i cykly foreach():endforeach; , each():foreach; while():endhile; by byly užitečné.
Snad jen mít možnost říct co chci ve stromě zobrazit. Jestli chci zobrazit např. jen if..else větve nebo taky if..else a cykly... Třeba jedno přepínací tlačítko navíc by to zpřehlednilo. Případně tedy ještě to volání funkcí přidat, takže pak už by člověk měl slušný přehled o tom co se v kódu děje.

Options: Reply | Quote | Up ^


#2 Re: Průzkumník kódu - switches, ifs

Posted by: pspad | Date: 2016-04-13 09:08 | IP: IP Logged

Průzkumník kódu musí být obecny. PSPad není PHP editor, ale obecný editor.
Pokud by se tohle vše dodělalo, bude obsah průzkumníka tak velký, že to bude nepřehledné.

Píšeš o switchi, který se chová podle kódu akce. Ale tohle je programátorská technika, kterou používáš ty, jiný programátor to zase bude řešit jinak.

Options: Reply | Quote | Up ^


Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2021 Jan Fiala, Hosted by Webhosting TOJEONO.CZ, design by WebDesign PAY & SOFT, code Petr Dvořák, Privacy policy and GDPR