You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Některá chování hexa editoru...

Některá chování hexa editoru...

#1 Některá chování hexa editoru...

Posted by: Aftan | Date: 2014-03-27 05:51 | IP: IP Logged

1. dialog "^F" se jmenuje zcela shodně s dialogem "^H". Je li to záměrné, pak tomu neroumím.

2. "ožlucení" změněného textu funguje jen v módu REPLACE ale nikoli v módu INSERT.

3. "ožlucení" se vyresetuje po přepnutí mezi módy "REPLACE/INSERT".

4. "ožlucení" se provede po přímém přepisu. Pokud se poté provede nahrazování "^H+DP" tak se ZTRATÍ ožlucení od místa nahrazování až do konce soubvoru

5. pokud přepisuji, pak se ožlutí TO, co jsem přepsal. Pokud se poté bude pokračovat v "přepisování" dialogem ^H+DP ("Dotaz před nahrazením"), pak je to divočina: ožlucení se od aktuelní pozice do konce souboru ztratí.

6. pokud se provede v BIG-souboru (~50MB) nevýznamná změna v hexa a přepne se "Zobrazit hexadecimálně" na text: spotřeba RAM stoupne o 170% a PSPad se v podstatě "zasekne na 2 minuty". Opačným směrem ten problém není.

7. v hexa-módu nelze zvolit směr prohledávání / nahrazování

8. ^F+dP se ihned uzavře a dále funguje jen skrze F3
-- ^H+dP se neuzavře a dále je třeba jej potvrzovat
- (chování obou dialogů by mělo být stejné tj. ^F+dP by se měl chovat
- stejně jako ^H+dP a F3 by fungovala až po jeho ručním zavření
)

9. vložení do schránky: do schránky vstoupí POUZE první znak

10. vložení ze schránky: po potvrzení "sINS" se vkopíruje do místa určení ALE -> nikoliv TO co bylo obsahem schránky v okamžiku spuštění "sINS", ale to, co je ve win-schránce PRÁVĚ ve chvíli stisku "OK". To podle mne není OK.

11. dialog "sINS" je dost velký na to aby v pravé polovině zobrazil přímo náhled toho co se ze schránky vkládá
12. implicitním prvkem "sINS" by měl být ten seznam typů. Ne tlačítko "OK"
13. "sINS" není počeštěn

14. v pravé části (znakové zobrazení) se jako intuitivní jeví nabídnout v ^F a ^H implicitně "Jako text" a naopak až do první user-zmeny

15. vlastní "hexa-výměny" je pro mne, "windows-mena", srozumitelné asi jako "vi"-editor z Unixu.... sad smiley
- chci něco nahradit: ^H( HV(volba:+JT,+DP):441 NA(volba:+JT,+DP):1 )
- výsledkem je: "dP" zobrazující NESROZUMITELNOU výzvu "4 -> 1" (namísto "441" -> "1")

16. ani v jedné části nefunguje DELETE (ubrání znaku pod kurzorem) ,RETURN (vložení 0A,0D) ,BACKSPACE (ubrání znaku vlevo od kurzoru)

17. při přepnutí z HEXA módu na TEXT-mód a naopak se při přepnutí:
a) směrem z HEXA do TEXT nastaví kursor na offset příslušný v textu
- Ano, toto je intuitivně očekávané chování
b) směrem z TEXT do HEXA nastaví pozice kursoru VŽDY NA nulový-offset
- Jaký přínos má toto chování PSPadu?
Obojí by se mělo chovat stejně.

Zkratky
- dP - dialog "Potvrzení"
- sINS - dialog "Select date format" (ctrl+Insert)
- ^F - dialog pro hledání nazvaný "Hexa hledání"
- ^H - dialog pro nahrazování nazvaný "Hexa hledání"
- dialogy ^F a ^H obsahují volby:
- -- DP - "Dotaz před nahrazením"
- -- HV - "Hledaný výraz"
- -- NA - "Nahradit"
- -- +JT nebo -JT - "Jako text"

Edited 1 time(s). Last edit at 2014-03-27 05:52 by Aftan.

Options: Reply | Quote | Up ^


Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2021 Jan Fiala, Hosted by Webhosting TOJEONO.CZ, design by WebDesign PAY & SOFT, code Petr Dvořák, Privacy policy and GDPR