You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > Access violation

Access violation

#1 Access violation

Posted by: danielkiraly | Date: 2021-11-04 13:11 | IP: IP Logged

Dobrý den,

Pspad používám dlouhá léta, poslední dobou se s ním ale nedá reálně pracovat, aplikace každou chvíli padá. Pokud je otevřena jedna záložka, (1 soubor v jednom umístění) je vše ok. Jakmile je ale otevřena jedna aktivní záložka a snažím se o otevření dalšího soboru z jiného umístění, aplikace spadne.
Windows 10 Pro, Pspad 5.0.6 64b

Přikládám 3 situace, které jsem zaznamenal během několika minut:

Exception description:

Access violation at address 00000000007FFC21 in module 'PSPad.exe'. Read of address 0000000000000088.

Exception class: EAccessViolation
Exception address: 00000000007FFC21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack list, generated 04/11/2021 13:27:34
[00000000007FFC21] Vcl.Controls.TWinControl.Broadcast + $41
[0000000000863B58] JclDebug.JclCreateStackList (Line 5308, "JclDebug.pas" + 1) + $3F
[0000000000863AC6] JclDebug.DoExceptionStackTrace (Line 5249, "JclDebug.pas" + 20) + $15
[00000000008654B2] JclDebug.DoExceptNotify (Line 6276, "JclDebug.pas" + 7) + $0
[0000000000853955] JclHookExcept.TNotifierItem.DoNotify (Line 272, "JclHookExcept.pas" + 5) + $11
[0000000000853B9B] JclHookExcept.DoExceptNotify (Line 339, "JclHookExcept.pas" + 13) + $2B
[0000000000853D57] JclHookExcept.HookedExceptObjProc (Line 395, "JclHookExcept.pas" + 5) + $0
[000000000041139E] System.@DelphiExceptionHandler + $26E
[00007FFF6EAB10EF] Unknown function at __chkstk + $11F
[00007FFF6EA5B474] RtlRaiseException + $434
[00007FFF6EAAFC1E] KiUserExceptionDispatcher + $2E
[00000000007FFC21] Vcl.Controls.TWinControl.Broadcast + $41
[00000000008055B9] Vcl.Controls.TWinControl.CMFocusChanged + $9
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[00000000007FA732] Vcl.Controls.TControl.Perform + $32
[00000000007AB71C] Vcl.Forms.TCustomForm.SetFocusedControl + $3DC
[00000000008018B9] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $3B9
[00000000008CEA3B] SynEdit.TCustomSynEdit.WndProc (Line 6372, "SynEdit.pas" + 23) + $0
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E25C] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFF6D840A43] Unknown function at SendMessageTimeoutW + $143
[00007FFF6EAAFBC4] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFF6C2E1A64] NtUserSetFocus + $14
[00000000007AB8A5] Vcl.Forms.TCustomForm.SetWindowFocus + $65
[00000000007AB1A7] Vcl.Forms.TCustomForm.SetActiveControl + $F7
[00000000007AB9F5] Vcl.Forms.TCustomForm.SetActive + $85
[00000000007AD08D] Vcl.Forms.TCustomForm.WMMDIActivate + $3D
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82DC9B] Unknown function at SendMessageW + $86B
[00007FFF6D82D50A] SendMessageW + $DA
[00007FFF6D84EC9D] Unknown function at DefMDIChildProcW + $DDD
[00007FFF6D84E017] Unknown function at DefMDIChildProcW + $157
[00007FFF6D84DECE] DefMDIChildProcW + $E
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E36E] CallWindowProcW + $8E
[0000000000802037] Vcl.Controls.TWinControl.DefaultHandler + $117
[00000000007AB0A3] Vcl.Forms.TCustomForm.DefaultHandler + $73
[000000000040FF03] System.TObject.Dispatch + $53
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E25C] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFF6D840A43] Unknown function at SendMessageTimeoutW + $143
[00007FFF6EAAFBC4] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFF6C2E1B24] NtUserShowWindow + $14
[00007FFF6D84E753] Unknown function at DefMDIChildProcW + $893
[00007FFF6D84E246] Unknown function at DefMDIChildProcW + $386
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E36E] CallWindowProcW + $8E
[00000000007A7DD2] Vcl.Forms.Default + $52
[00000000007A80B9] Vcl.Forms.TCustomForm.ClientWndProc + $269
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82DC9B] Unknown function at SendMessageW + $86B
[00007FFF6D82D50A] SendMessageW + $DA
[00000000007AE3F2] Vcl.Forms.TCustomForm.CMShowingChanged + $7F2
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[00000000007FA732] Vcl.Controls.TControl.Perform + $32
[0000000000800D1F] Vcl.Controls.TWinControl.UpdateShowing + $15F
[0000000000800E5E] Vcl.Controls.TWinControl.UpdateControlState + $CE
[0000000000805604] Vcl.Controls.TWinControl.CMVisibleChanged + $44
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[00000000007FA732] Vcl.Controls.TControl.Perform + $32
[00000000007F8685] Vcl.Controls.TControl.SetVisible + $45
[00000000007A705D] Vcl.Forms.TCustomForm.SetVisible + $5D
[00000000007A5CB7] Vcl.Forms.TCustomForm.DoCreate + $77
[00000000007A562E] Vcl.Forms.TCustomForm.AfterConstruction + $1E
[00000000004101D0] System.@AfterConstruction + $20
[00000000007A54CB] Vcl.Forms.TCustomForm.Create + $22B
[0000000000D41D5A] uMain.TfPSPad.CreateChild (Line 2646, "uMain.pas" + 7) + $15
[0000000000D4A3CC] uMain.TfPSPad.OpenSynEditFile (Line 4308, "uMain.pas" + 31) + $0
[0000000000D5F805] uMain.TfPSPad.OpenFileByParams (Line 9441, "uMain.pas" + 171) + $0
[0000000000D6005A] uMain.TfPSPad.WMGetCommand (Line 9540, "uMain.pas" + 29) + $D
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E25C] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFF6D8425E0] Unknown function at InitDManipHook + $4B0
[00007FFF6EAAFBC4] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFF6C2E1064] NtUserPeekMessage + $14
[00007FFF6D82A443] Unknown function at PeekMessageW + $1E3
[00007FFF6D82A3A3] PeekMessageW + $143
[00000000007B62B0] Vcl.Forms.TApplication.ProcessMessage + $30
[00000000007B6428] Vcl.Forms.TApplication.HandleMessage + $18
[00000000007B6876] Vcl.Forms.TApplication.Run + $E6
[0000000000D8E3BC] PSPad.PSPad (Line 121, "" + 56) + $0
[00007FFF6D767034] BaseThreadInitThunk + $14
[00007FFF6EA5CEC1] RtlUserThreadStart + $21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Program : C:\Program Files\PSPad editor\PSPad.exe 5.0.6 (589)
System : Windows 10 Professional x64, Version: 10.0, Build: 4A62,
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4000 MHz MMX
Display : 1920x1080 pixels, 32 bpp PPI: 96
Skin : Windows
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Active Controls Hierarchy:
TPSSynEdit "FEditor1"
TfChildEdit "fChildEdit"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Exception description:

Access violation at address 000000000040FDF5 in module 'PSPad.exe'. Read of address 0000000000000000.

Exception class: EAccessViolation
Exception address: 000000000040FDF5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack list, generated 04/11/2021 13:31:55
[000000000040FDF5] System.@FindDynaInst + $5
[0000000000863B58] JclDebug.JclCreateStackList (Line 5308, "JclDebug.pas" + 1) + $3F
[0000000000863AC6] JclDebug.DoExceptionStackTrace (Line 5249, "JclDebug.pas" + 20) + $15
[00000000008654B2] JclDebug.DoExceptNotify (Line 6276, "JclDebug.pas" + 7) + $0
[0000000000853955] JclHookExcept.TNotifierItem.DoNotify (Line 272, "JclHookExcept.pas" + 5) + $11
[0000000000853B9B] JclHookExcept.DoExceptNotify (Line 339, "JclHookExcept.pas" + 13) + $2B
[0000000000853D57] JclHookExcept.HookedExceptObjProc (Line 395, "JclHookExcept.pas" + 5) + $0
[000000000041139E] System.@DelphiExceptionHandler + $26E
[00007FFF6EAB10EF] Unknown function at __chkstk + $11F
[00007FFF6EA5B474] RtlRaiseException + $434
[00007FFF6EAAFC1E] KiUserExceptionDispatcher + $2E
[000000000040FDF5] System.@FindDynaInst + $5
[00000000008074D9] Vcl.Controls.TWinControl.GetTabOrderList + $69
[0000000000807566] Vcl.Controls.TWinControl.FindNextControl + $66
[00000000007AB9E9] Vcl.Forms.TCustomForm.SetActive + $79
[00000000007AD08D] Vcl.Forms.TCustomForm.WMMDIActivate + $3D
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82DC9B] Unknown function at SendMessageW + $86B
[00007FFF6D82D50A] SendMessageW + $DA
[00007FFF6D84EC9D] Unknown function at DefMDIChildProcW + $DDD
[00007FFF6D84E017] Unknown function at DefMDIChildProcW + $157
[00007FFF6D84DECE] DefMDIChildProcW + $E
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E36E] CallWindowProcW + $8E
[0000000000802037] Vcl.Controls.TWinControl.DefaultHandler + $117
[00000000007AB0A3] Vcl.Forms.TCustomForm.DefaultHandler + $73
[000000000040FF03] System.TObject.Dispatch + $53
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E25C] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFF6D840A43] Unknown function at SendMessageTimeoutW + $143
[00007FFF6EAAFBC4] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFF6C2E1B24] NtUserShowWindow + $14
[00007FFF6D84E753] Unknown function at DefMDIChildProcW + $893
[00007FFF6D84E246] Unknown function at DefMDIChildProcW + $386
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E36E] CallWindowProcW + $8E
[00000000007A7DD2] Vcl.Forms.Default + $52
[00000000007A80B9] Vcl.Forms.TCustomForm.ClientWndProc + $269
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82DC9B] Unknown function at SendMessageW + $86B
[00007FFF6D82D50A] SendMessageW + $DA
[00000000007AE3F2] Vcl.Forms.TCustomForm.CMShowingChanged + $7F2
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[00000000007FA732] Vcl.Controls.TControl.Perform + $32
[0000000000800D1F] Vcl.Controls.TWinControl.UpdateShowing + $15F
[0000000000800E5E] Vcl.Controls.TWinControl.UpdateControlState + $CE
[0000000000805604] Vcl.Controls.TWinControl.CMVisibleChanged + $44
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[00000000007FA732] Vcl.Controls.TControl.Perform + $32
[00000000007F8685] Vcl.Controls.TControl.SetVisible + $45
[00000000007A705D] Vcl.Forms.TCustomForm.SetVisible + $5D
[00000000007A5CB7] Vcl.Forms.TCustomForm.DoCreate + $77
[00000000007A562E] Vcl.Forms.TCustomForm.AfterConstruction + $1E
[00000000004101D0] System.@AfterConstruction + $20
[00000000007A54CB] Vcl.Forms.TCustomForm.Create + $22B
[0000000000D41D5A] uMain.TfPSPad.CreateChild (Line 2646, "uMain.pas" + 7) + $15
[0000000000D4A3CC] uMain.TfPSPad.OpenSynEditFile (Line 4308, "uMain.pas" + 31) + $0
[0000000000D5F805] uMain.TfPSPad.OpenFileByParams (Line 9441, "uMain.pas" + 171) + $0
[0000000000D6005A] uMain.TfPSPad.WMGetCommand (Line 9540, "uMain.pas" + 29) + $D
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E25C] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFF6D8425E0] Unknown function at InitDManipHook + $4B0
[00007FFF6EAAFBC4] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFF6C2E1064] NtUserPeekMessage + $14
[00007FFF6D82A443] Unknown function at PeekMessageW + $1E3
[00007FFF6D82A3A3] PeekMessageW + $143
[00000000007B62B0] Vcl.Forms.TApplication.ProcessMessage + $30
[00000000007B6428] Vcl.Forms.TApplication.HandleMessage + $18
[00000000007B6876] Vcl.Forms.TApplication.Run + $E6
[0000000000D8E3BC] PSPad.PSPad (Line 121, "" + 56) + $0
[00007FFF6D767034] BaseThreadInitThunk + $14
[00007FFF6EA5CEC1] RtlUserThreadStart + $21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Program : C:\Program Files\PSPad editor\PSPad.exe 5.0.6 (589)
System : Windows 10 Professional x64, Version: 10.0, Build: 4A62,
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4000 MHz MMX
Display : 1920x1080 pixels, 32 bpp PPI: 96
Skin : Windows
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Active Controls Hierarchy:
TfChildEdit "fChildEdit"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Exception description:

Access violation at address 000000000052EED9 in module 'PSPad.exe'. Read of address 00000000000007E0.

Exception class: EAccessViolation
Exception address: 000000000052EED9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack list, generated 04/11/2021 13:50:07
[000000000052EED9] System.Classes.TList.Get + $29
[0000000000863B58] JclDebug.JclCreateStackList (Line 5308, "JclDebug.pas" + 1) + $3F
[0000000000863AC6] JclDebug.DoExceptionStackTrace (Line 5249, "JclDebug.pas" + 20) + $15
[00000000008654B2] JclDebug.DoExceptNotify (Line 6276, "JclDebug.pas" + 7) + $0
[0000000000853955] JclHookExcept.TNotifierItem.DoNotify (Line 272, "JclHookExcept.pas" + 5) + $11
[0000000000853B9B] JclHookExcept.DoExceptNotify (Line 339, "JclHookExcept.pas" + 13) + $2B
[0000000000853D57] JclHookExcept.HookedExceptObjProc (Line 395, "JclHookExcept.pas" + 5) + $0
[000000000041139E] System.@DelphiExceptionHandler + $26E
[00007FFF6EAB10EF] Unknown function at __chkstk + $11F
[00007FFF6EA5B474] RtlRaiseException + $434
[00007FFF6EAAFC1E] KiUserExceptionDispatcher + $2E
[000000000052EED9] System.Classes.TList.Get + $29
[00000000008B55BD] SynEditKbdHandler.TMethodList.GetItem (Line 382, "SynEditKbdHandler.pas" + 2) + $B
[00000000008B52ED] SynEditKbdHandler.TSynEditKbdHandler.ExecuteMouseCursor (Line 320, "SynEditKbdHandler.pas" + 6) + $15
[00000000008D62C2] SynEdit.TCustomSynEdit.UpdateMouseCursor (Line 8785, "SynEdit.pas" + 22) + $0
[00000000008D5449] SynEdit.TCustomSynEdit.WMSetCursor (Line 8466, "SynEdit.pas" + 4) + $C
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000008CEA3B] SynEdit.TCustomSynEdit.WndProc (Line 6372, "SynEdit.pas" + 23) + $0
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82DC9B] Unknown function at SendMessageW + $86B
[00007FFF6D82D50A] SendMessageW + $DA
[00000000007B21CD] Vcl.Forms.TScreen.SetCursor + $AD
[0000000000AE8CF9] uChildParent.TfChildParent.LoadFromFile (Line 470, "uChildParent.pas" + 41) + $12
[0000000000D4A3E8] uMain.TfPSPad.OpenSynEditFile (Line 4309, "uMain.pas" + 32) + $18
[0000000000D5F805] uMain.TfPSPad.OpenFileByParams (Line 9441, "uMain.pas" + 171) + $0
[0000000000D6005A] uMain.TfPSPad.WMGetCommand (Line 9540, "uMain.pas" + 29) + $D
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E25C] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFF6D8425E0] Unknown function at InitDManipHook + $4B0
[00007FFF6EAAFBC4] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFF6C2E1064] NtUserPeekMessage + $14
[00007FFF6D82A443] Unknown function at PeekMessageW + $1E3
[00007FFF6D82A3A3] PeekMessageW + $143
[00000000007B62B0] Vcl.Forms.TApplication.ProcessMessage + $30
[00000000007B6428] Vcl.Forms.TApplication.HandleMessage + $18
[00000000007B6876] Vcl.Forms.TApplication.Run + $E6
[0000000000D8E3BC] PSPad.PSPad (Line 121, "" + 56) + $0
[00007FFF6D767034] BaseThreadInitThunk + $14
[00007FFF6EA5CEC1] RtlUserThreadStart + $21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Program : C:\Program Files\PSPad editor\PSPad.exe 5.0.6 (589)
System : Windows 10 Professional x64, Version: 10.0, Build: 4A62,
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4000 MHz MMX
Display : 1920x1080 pixels, 32 bpp PPI: 96
Skin : Windows
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Active Controls Hierarchy:
TPSSynEdit "FEditor1"
TfChildEdit "fEdit_Y82120887"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Exception description:

Access violation at address 000000000052EED9 in module 'PSPad.exe'. Read of address 00000000000007E0.

Exception class: EAccessViolation
Exception address: 000000000052EED9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack list, generated 04/11/2021 13:50:07
[000000000052EED9] System.Classes.TList.Get + $29
[0000000000863B58] JclDebug.JclCreateStackList (Line 5308, "JclDebug.pas" + 1) + $3F
[0000000000863AC6] JclDebug.DoExceptionStackTrace (Line 5249, "JclDebug.pas" + 20) + $15
[00000000008654B2] JclDebug.DoExceptNotify (Line 6276, "JclDebug.pas" + 7) + $0
[0000000000853955] JclHookExcept.TNotifierItem.DoNotify (Line 272, "JclHookExcept.pas" + 5) + $11
[0000000000853B9B] JclHookExcept.DoExceptNotify (Line 339, "JclHookExcept.pas" + 13) + $2B
[0000000000853D57] JclHookExcept.HookedExceptObjProc (Line 395, "JclHookExcept.pas" + 5) + $0
[000000000041139E] System.@DelphiExceptionHandler + $26E
[00007FFF6EAB10EF] Unknown function at __chkstk + $11F
[00007FFF6EA5B474] RtlRaiseException + $434
[00007FFF6EAAFC1E] KiUserExceptionDispatcher + $2E
[000000000052EED9] System.Classes.TList.Get + $29
[00000000008B55BD] SynEditKbdHandler.TMethodList.GetItem (Line 382, "SynEditKbdHandler.pas" + 2) + $B
[00000000008B52ED] SynEditKbdHandler.TSynEditKbdHandler.ExecuteMouseCursor (Line 320, "SynEditKbdHandler.pas" + 6) + $15
[00000000008D62C2] SynEdit.TCustomSynEdit.UpdateMouseCursor (Line 8785, "SynEdit.pas" + 22) + $0
[00000000008D5449] SynEdit.TCustomSynEdit.WMSetCursor (Line 8466, "SynEdit.pas" + 4) + $C
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000008CEA3B] SynEdit.TCustomSynEdit.WndProc (Line 6372, "SynEdit.pas" + 23) + $0
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82DC9B] Unknown function at SendMessageW + $86B
[00007FFF6D82D50A] SendMessageW + $DA
[00000000007B21CD] Vcl.Forms.TScreen.SetCursor + $AD
[0000000000AE8CF9] uChildParent.TfChildParent.LoadFromFile (Line 470, "uChildParent.pas" + 41) + $12
[0000000000D4A3E8] uMain.TfPSPad.OpenSynEditFile (Line 4309, "uMain.pas" + 32) + $18
[0000000000D5F805] uMain.TfPSPad.OpenFileByParams (Line 9441, "uMain.pas" + 171) + $0
[0000000000D6005A] uMain.TfPSPad.WMGetCommand (Line 9540, "uMain.pas" + 29) + $D
[000000000040FEF5] System.TObject.Dispatch + $45
[00000000007FAC40] Vcl.Controls.TControl.WndProc + $370
[0000000000801EA0] Vcl.Controls.TWinControl.WndProc + $9A0
[00000000007A7C4E] Vcl.Forms.TCustomForm.WndProc + $99E
[000000000080101C] Vcl.Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
[00000000005561B6] System.Classes.StdWndProc + $26
[00007FFF6D82E6D8] Unknown function at CallWindowProcW + $3F8
[00007FFF6D82E25C] Unknown function at DispatchMessageW + $39C
[00007FFF6D8425E0] Unknown function at InitDManipHook + $4B0
[00007FFF6EAAFBC4] KiUserCallbackDispatcher + $24
[00007FFF6C2E1064] NtUserPeekMessage + $14
[00007FFF6D82A443] Unknown function at PeekMessageW + $1E3
[00007FFF6D82A3A3] PeekMessageW + $143
[00000000007B62B0] Vcl.Forms.TApplication.ProcessMessage + $30
[00000000007B6428] Vcl.Forms.TApplication.HandleMessage + $18
[00000000007B6876] Vcl.Forms.TApplication.Run + $E6
[0000000000D8E3BC] PSPad.PSPad (Line 121, "" + 56) + $0
[00007FFF6D767034] BaseThreadInitThunk + $14
[00007FFF6EA5CEC1] RtlUserThreadStart + $21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Program : C:\Program Files\PSPad editor\PSPad.exe 5.0.6 (589)
System : Windows 10 Professional x64, Version: 10.0, Build: 4A62,
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4000 MHz MMX
Display : 1920x1080 pixels, 32 bpp PPI: 96
Skin : Windows
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Active Controls Hierarchy:
TPSSynEdit "FEditor1"
TfChildEdit "fEdit_Y82120887"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Options: Reply | Quote | Up ^


Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2022 Jan Fiala, Hosted by Webhosting TOJEONO.CZ, design by WebDesign PAY & SOFT, code Petr Dvořák, Privacy policy and GDPR