You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > Panel nástrojov (karta Projekt, karta Odkazy) - Tlačidlá s ikonami

Panel nástrojov (karta Projekt, karta Odkazy) - Tlačidlá s ikonami

#1 Panel nástrojov (karta Projekt, karta Odkazy) - Tlačidlá s ikonami

Posted by: Restorator | Date: 2019-04-16 09:44 | IP: IP Logged

Zdravím...

Vychádzam z 32b inštalácie PSPad 5.0.1 (312) s aktualizáciou 5.0.2 (319)

Karta Projekt:

Mám založený projekt, ktorý obsahuje napr. 5 súborov.INI s jazykovými lokalizáciami.

1. V paneli projektu označím ľavým tlačidlom myši jeho názov a následne prvý súbor
- tlačidlo s ikonou pre odstránenie súboru prejde do stavu - aktívne
2. Označujem postupne druhý až piaty súbor - tlačidlo prechádza do stavu - neaktívne
3. Označím znova prvý súbor - už aj u tohto prechádza tlačidlo do stavu - neaktívne

Keď označím ľubovoľný súbor pravým tlačidlom myši a vyvolám kontextové menu, tlačidlo s ikonou pre odstránenie súboru zmení svoj stav vždy na - aktívne.

Keď označím súbor pre odstránenie a kliknem do prázdnej časti mimo výber, tlačidlo s ikonou pre odstránenie súboru je vždy v stave - aktívne.

Tlačidlo s ikonou pre odstránenie súboru teda nemení správne svoj stav pri označenej položke súboru, ktorú chcem odstrániť.

Karta Odkazy:

Program je potrebné najskôr vypnúť, aby položky Súbory, Priečinky, WWW, Nástroje neobdržali fokus.

Po zapnutí programu s otvoreným panelom nástrojov a prepnutí na kartu Odkazy (ikona hviezdy) je tlačidlo ikony pre vytvorenie nového odkazu aktívne, pričom však nevykoná žiadny príkaz, nakoľko nie je označená žiadna položka.

Navrhujem, aby stav tlačidla bol neaktívny do doby označenia niektorej z položiek ALEBO aby položka Súbor vždy obdržala fokus (čím nenastane situácia bez výberu).

Edited 1 time(s). Last edit at 2019-04-16 09:49 by Restorator.

Options: Reply | Quote | Up ^


#2 Panel nástrojov (karta Projekt, karta Odkazy) - Tlačidlá s ikonami

Posted by: Restorator | Date: 2019-04-17 06:15 | IP: IP Logged

+ Ďalšie zistenia k tejto téme:

1. Keď si otvorím prázdny projekt (otvára sa so základným priečinkom) a pridám ďalší priečinok, tak jeho názov obdrží automaticky očíslovanie 3 namiesto 2 podľa poradia.

2. Pri vytvorení nového projektu alebo otvorení uloženého je medzi nástrojmi aktívne tlačidlo s ikonou pre odstránenie priečinka.

- označím si názov projektu, vyvolám cez pravé tlačidlo kontextovú ponuku, kde je taktiež aktívna položka pre odstránenie priečinka
- pri použití príkazu pre odstránenie priečinka sa samozrejme príkaz nevykoná ako na tlačidle s ikonou, tak ani v kontextovej ponuke, pretože nie je vybraný priečinok, ale projekt (preto by tlačidlo s ikonou ako aj položka v kontextovej ponuke mali byť do doby označenia priečinka neaktívne)

3. Pri premenovávaní projektu alebo pri pridaní súborov do projektu (najmä s dlhšími názvami) má užívateľ potrebu si aspoň dočasne zmeniť šírku panelu nástrojov.

- pri rozšírení panelu som zistil, že zvýrazňovanie položiek s priečinkami a súbormi presahuje niekedy až dvojnásobok a viac šírky názvu položky (myslím tým tieňované zvýraznenie), čo nevyzerá dobre

- na poslednej karte s ikonou kaskádových dialógových okien je použité iné zvýrazňovanie, ktoré je omnoho praktickejšie aj pri zväčšovaní šírky panelu nástrojov, dokonca aj pri rozmerovaní stĺpcov File a Path (u týchto stĺpcov by som chcel podotknúť, či tam nie je jeden stĺpec navyše za stĺpcom Path)

Edited 1 time(s). Last edit at 2019-04-17 06:19 by Restorator.

Options: Reply | Quote | Up ^


Editor PSPad - freeware editor, © 2001 - 2023 Jan Fiala, Hosted by Webhosting TOJEONO.CZ, design by WebDesign PAY & SOFT, code Petr Dvořák, Privacy policy and GDPR